Adoptiosopimuksen ehdot

Luovuttavan yhdistyksen velvollisuudet

Luovuttava yhdistys sitoutuu vastaamaan siitä, että kissasta annetut tiedot ovat totuudenmukaisia, sillä luotettavuudella kuin yhdistyksellä on ollut mahdollista kohtuudella eläimen taustoja selvittää. Yhdistys sitoutuu antamaan kissan hoitoon liittyvää neuvontaa adoptoijalle myös kissan luovutuksen jälkeen. Yhdistys laatii sopimuksen kahtena kappaleena, toinen adoptoijalle ja toinen yhdistykselle.

Adoptoijan velvollisuudet

Adoptoija sitoutuu hoitamaan luovutettua kissaa hyvin henkisesti ja fyysisesti sekä ottamaan heti yhteyttä eläinlääkäriin, jos kissa sairastuu. Adoptoija sitoutuu huolehtimaan kissan rokotuksista ja madotuksista voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Luovutettu kissa on sisäkissa. Adoptoija sitoutuu ulkoiluttamaan kissaa vain valjaissa tai katetussa ulkotarhassa.

Adoptoija vastaa siitä, ettei kissa karkaa tai vahingoitu ihmisen huolimattomuuden seurauksena.

Mikäli adoptoija on estynyt hoitamasta luovutettua kissaa, vastaa hän järjestämään hoitajan tai hoitopaikan kissalle.

Mikäli luovutettu kissa katoaa tai kuolee, adoptoijan tulee ilmoittaa siitä viipymättä yhdistykselle, kuten myös mahdolliset nimen, osoitteen, sekä puhelinnumeron muutokset.

Mikäli adoptoija ei voikaan pitää luovutettua kissaa, adoptoija on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistykselle välittömästi. Adoptoija sitoutuu kuitenkin huolehtimaan ja vastaamaan kissasta, kunnes yhdistys löytää sille uuden kodin. Mikäli kissa palautuu yhdistykselle, ei yhdistyksellä ole kuitenkaan velvollisuutta palauttaa adoptiomaksua.

Luovutettua kissaa ei ole oikeutta lopettaa ilman eläinsuojelullista syytä, eikä luovuttaa sitä edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta.

Adoptoija sitoutuu siihen, ettei kissa kohtaa uudessa kodissaan välivaltaa eikä sitä kohtaan käytetä fyysisiä kuritus- tai koulutusmetodeja. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella luovutetun kissan vointia, ja mikäli on syytä epäillä laiminlyöntejä, tarkistaa vointi paikan päällä. Mikäli yhdistys tarkastuskäynnin yhteydessä toteaa puutteita kissan hoidossa, tekee yhdistys kirjallisen huomautuksen asiasta. Mikäli kirjallisia huomautuksia on tehty kaksi ilman muutosta, on yhdistyksellä oikeus hakea adoptoitu kissa takaisin. Adoptoija sitoutuu pitämään sirurekisterissä olevat yhteystiedot ajan tasalla.

Yleiset sopimusehdot

Kissa luovutetaan vain täysi-ikäiselle. Yhdistys luovuttaa kissan maksua vastaan. Maksun ja tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen kissan adoptoijasta tulee kissan omistaja. Adoptoija hyväksyy kissan siinä kunnossa ja terveydentilassa, kun se on luovutushetkellä. Sopimuksen allekirjoituksesta lähtien adoptoija vastaa kaikesta kissaa ja muita hänen hoidossaan olevia eläimiä kohtaavasta tapaturmasta, sairaudesta tai aiheutuneesta vahingosta. Adoptoija vakuuttaa, että hänellä ei ole ollut eikä ole tällä hetkellä eläintenpitokieltoa. Adoptoija on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

Yhdistyksellä on oikeus käyttää kaikkia kissasta otettuja ja yhdistykselle toimitettuja valokuvia sekä videoita markkinoinnissaan kuten esitteissä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.