Sijaiskodiksi

Sijaiskodin rooli on merkittävä hädänalaisten kissojen auttamisessa. Sijaiskoti tarjoaa kissalle väliaikaisen kodin ennen loppuelämän kotiin siirtymistä.

Sijaiskoteja haetaan jatkuvasti Vakka-Suomesta, Rauman alueelta sekä PK-seudulta.

Sijaiskodiksi voi lähteä riippumatta aiemmasta kokemuksesta. Tärkeintä on, että löytyy aikaa, oppimishalua sekä sitoutumista.

Sijaiskodiksi lähtemiseen edellytyksenä on, että omat lemmikit on asianmukaisesti hoidettu (rokotukset voimassa), asunnossa ei ole saaliseläimiksi luokiteltavia eläimiä, ympäristö on kissalle turvallinen ja kodissa on mahdollisuus lyhytaikaiseen eristykseen sekä rauhalliseen tilaan kissalle.

Yhdistykselle valtaosa sijoitettavista kissoista on arkoja populaatiokissoja. Otathan tämän huomioon. Arka populaatiokissa vaatii kesyyntyäkseen rauhallisen ja vakaan ympäristön sekä sijaiskodilta aikaa ja pitkäjänteisyyttä.

Kissat ovat sijaiskodissa kahdesta kuukaudesta jopa vuosiin. Lyhytaikaisia (muutamasta päivästä muutamaan viikkoon) sijoituspaikkoja etsimme tällä hetkellä vain Vakka-Suomen alueelta.

Kissan ollessa sijaiskodissa, yhdistys maksaa kissan hoitamisesta koituvat kulut ja toimittaa perustarvikkeet. Yhdistykseltä saat myös neuvot ja tuen kaikkiin tilanteisiin hoitolaisen kanssa.

Alla olevassa videossa on kerrottu vastaukset yleisimpiin kysymyksiin sijaiskotitoiminnasta.

Mikäli olet kiinnostunut sijaiskotina toimimisesta, laitathan hakemuksen.